Analiza wyników ankiety

We wrześniu 2018 roku wśród rodziców uczniów Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu przeprowadzona została ankieta.  Dotyczyła  przynoszenia i korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów w szkole.
W badaniu ankietowym wzięło udział  271 rodziców obecnych na zebraniu w dniu 26.09.2018.
Wyniki przedstawiają się następująco:
1.Prawidłowo wypełnionych ankiet było 262
2.Za zakazem przynoszenia telefonów komórkowych do szkoły opowiedziało się 129 rodziców co stanowi 49,23 % badanych, przeciwko było 133 tj. 50,76%.
3. Spośród rodziców, którzy byli przeciwni zakazowi przynoszenia  telefonów komórkowych 99 osób  było za  zakazem korzystania z telefonów w szkole, 34 rodziców  dało przyzwolenie na korzystanie z telefonów w szkole.

W związku z otrzymanymi wynikami nie będzie wprowadzony zakaz przynoszenia i korzystania z telefonów w czasie przerw przez uczniów naszej szkoły.

Pedagog szkolny
Małgorzata Bronisz

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu
    Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi z oddziałami gimnazjalnymi
    21 - 550 Terespol
    ul. Sienkiewicza 27
  • (0 83) 375 21 72
    fax.: 83 375 21 72

Galeria zdjęć