• Dzień Edukacji Narodowej

   • 09.11.2022 12:50
   • Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać.

    Ignacy Paderewski


    Świadomość znaczenia tych słów sprawia, że Święto Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1  imienia Świętej Królowej Jadwigi jest zawsze ważnym wydarzeniem. W tym roku obchodziliśmy je 13 października. Zgromadziło ono zaproszonych gości, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły. Stało się okazją do uroczystego przyjęcia do grona uczniów dzieci z klas 1a i 1b. W podniosłej atmosferze złożyły one ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie pan dyrektor Michał Świerzbiński dokonał pasowania na ucznia każdego pierwszoklasisty symbolicznym ołówkiem. Wkrótce po tym pełnoprawni uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny pod opieką swoich wychowawczyń Doroty Szprychel i Małgorzaty Tańczuk - Danieluk oraz akompaniamencie Elizy Lańskiej.
    Aby uświetnić obchody Dnia Edukacji Narodowej i wyrazić wdzięczność dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za podejmowany trud, poświęcenie, troskę o dobro wychowanków program artystyczny przedstawiły również klasy 5a i 6a pod opieką Doroty Poleszczuk. Atrakcyjności widowisku dodał występ chóru Corda Vox pod batutą Tomasza Jezuita.
     Podczas tej uroczystości wręczono nauczycielom i pracownikom szkoły przyznane nagrody, które są symbolicznym podziękowaniem. Nagrodami Burmistrza zostały uhonorowane: Iwona Gryszko i Elżbieta Kuczyńska, natomiast Nagrodami Dyrektora wyróżniono: Małgorzatę Maciejewicz, Alina Popławska, Annę Tomczuk, Bogumiłę Tymoszuk, Barbarę Wegierę, Dorota Wójcik
    Pan dyrektor Michał Świerzbiński oraz pani wicedyrektor Edyta Krzemińska życzyli wszystkim pracownikom szkoły satysfakcji i radości z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów, które pozwoliłyby uczniom rozwijać ich możliwości i umiejętności.

     
   • Wróć do listy artykułów