• Samorząd Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi

   09.11.2022 12:39


   SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS I - III

   OPIEKUN: p. Dorota Szprychel


   RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

   Maja Kozicka

   Polina Boroshok

   Miłosz Szpyruk

    


   SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS IV-VIII

   OPIEKUNOWIE: p. Anna Skolimowska, p. Anna Kudelska

   RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

   PRZEWODNICZĄCY - Maja Gregoruk
   ZASTĘPCA - Julia Witkowicz
   SEKRETARZ - Natalia Jarocka