• UWAGA RODZICE!!!

   •  

                Rok szkolny 2022/2023 - zapraszamy dzieci przypisane do grup na zajęcia edukacyjne od dnia 01.09.2022 do sal grupowych:

     

    Grupa 3 - latki sala nr 12 (przedszkole  p. K. Korneluk)    

    Grupa 3 - latki sala nr 16 (przedszkole  p. J. Patrejko)              

    Grupa 4 - latki sala nr 13  (przedszkole  p. I. Szczepańska - Huk)        

    Grupa 4 - latki sala nr 1 (przedszkole  p. W. Sacharczuk) 

    Grupa 5 - latki sala nr 28 (szkoła p. I. Białowąs)

    Grupa 5 - latki sala nr 27 (szkoła p. M. Grygorowicz) 

    Grupa 6 - latki sala nr 26 (szkoła p. K. Nowacka)               

    Grupa 6 - latki sala nr 25 (szkoła p. R. Bednarzak)                         

    Grupa 6 - latki sala nr 9 (przedszkole p. A. Antoniuk)                                                     

     

    Realizacja podstawy programowej:   7.30 - 12.30

                       

               Gorąca prośba do rodziców!!!   Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.15. Wiąże się to z organizacją pracy, żywieniem i kształtowaniem poczucia punktualności i obowiązku. 

    Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.00.

    Śniadanie podawane jest dzieciom o godzinie 8.30.

    Dzienna stawka żywieniowa od 01.09.2022r. będzie wynosiła 7.40 zł (siedem złotych i czterdzieści groszy). Opłata za żywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

    Rodzice dokonują opłaty z tytułu korzystania ze świadczeń za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację Podstawy Programowej. Opłata obejmuje koszty pobytu dziecka w godzinach porannych tj. od 6.30 do 7.30 oraz po godzinie 12.30 do 17.00 i naliczana jest w wysokosci 1.00 zł za każdą godzinę. Rodzice dokonują opłaty godzinowej i opłaty za wyżywienie po otrzymaniu kartki z informacją o opłatach od wychowawcy grupy. W tytule przelewu proszę wpisać NAZWISKO i IMIĘ dziecka oraz GRUPĘ do której uczęszcza.

    W przedszkolu nie podjemy dzieciom żadnych leków!!!!

     

    Opłatę za Radę Rodziców należy wpłacać na rachunek bankowy:

                                 PL 35 8025 0007 0091 1511 2000 0010

                         Bank Spółdzielczy Biała Podlaska oddział w Terespolu

    jedno dziecko w przedszkolu - kwota 50,-

    dwoje dzieci - drugie 25,-

    troje dzieci - trzecie zwolnione z opłat.

    I rata do końca listopada - 25,- II rata do końca lutego - 25,- (Proszę przy wpłacie podać imię i nazwisko oraz grupę dziecka).

    Opłata na Radę Rodziców jest dobrowolna!