• WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO “POLSKA - MOJA OJCZYZNA”

   30.12.2022 22:37

   W konkursie zorganizowanym w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego przez nauczycielkę, Dorotę Szprychel wzięło udział 22 uczniów, którzy przygotowali prace plastyczne wykonane dowolnymi technikami, związane z naszą Ojczyzną - Polską. Na pracach można było znaleźć symbole narodowe, polskie krajobrazy oraz postaci kojarzące się z naszym krajem. Komisja Konkursowa, w której były panie: Barbara Misiejuk i Dorota Szprychel, miała problem z wyłonieniem najlepszych prac. Przyznała dwa pierwsze, dwa drugie i dwa trzecie miejsca oraz pięć wyróżnień.
   I - Maja Dawidiuk i Karolina Mikołajczuk
   II – Marta Korneluk i Kamila Golec
   III – Zosia Kral i Jakub Łukasiuk
   Wyróżnienia - Martyna Hurman, Zosia Przygocka, Antoni Luther, Hanna Terpiłowska, Nikola Gryta.
   Dyplomy i nagrody zostały rozdane podczas apelu 21.12.2022 r. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Żaden uczeń biorący udział w konkursie nie został bez nagrody, bowiem zarówno fundator nagród jak i Jury docenili pracę każdego uczestnika.

  • WYNIKI KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 NA NAJŁADNIEJSZĄ BOMBKĘ

   30.12.2022 22:27

   W ogłoszony przez Su 1-3 konkursie na najładniejszą bombkę udział wzięło 30 uczniów, którzy przygotowali bombki różnej wielkości wykonane różnymi technikami. Komisja konkursowa, w skład której weszły panie: Barbara Misiejuk i Dorota Szprychel miała nie lada orzech do zgryzienia, bowiem prace konkursowe były wykonane nad wyraz pięknie, pomysłowo i wielkim nakładem pracy. Wybranie bombek najbardziej odpowiadających kryteriom, w tym kryterium samodzielności, było niezwykle trudne. Po ponad godzinnym spotkaniu komisja postanowiła nagrodzić łącznie sześcioro uczniów oraz wyróżnić ośmioro:

   1. Hanna Terpiłowska i Antoni Luther

   2. Martynka Czapska i Hanna Pakuła

   3. Zosia Kubicka i Jakub Łukasiuk

   Wyróżnienia- Wiktoria Labrenz, Hanna Dac, Zosia Przygocka, Antoni Antoniuk, Karol Chojecki, Antoni Jaroszuk, Michalina Chiluk, Filip Mielniczuk.
   Komisja Konkursowa doceniła wkład pracy wszystkich uczestników. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy oraz nagrody, które zostały ufundowane przez SU 1-3, opiekuna SU, Dorotę Szprychel oraz przy wsparciu jednego z rodziców z klasy 1a.
   Nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie. Jeśli tym razem się nie udało, to może uda się w innych zmaganiach, których w tym roku szkolnym na pewno jeszcze nie zabraknie.

  • Kierunek - Bezpieczeństwo

   21.12.2022 07:53

   Chętni uczniowie z naszej szkoły pracując w grupach, wykonali makiety na konkurs „Kierunek – Bezpieczeństwo” zorganizowany w ramach Kampanii "Kolejowe ABC II”,  przez Urząd Transportu Kolejowego. Celem wydarzenia jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów.
   Tworząc trójwymiarowe makiety,  uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Nie udało nam się wygrać konkursu, ale najważniejsze, że młodzież świetnie się bawiła, ucząc się przy tej okazji pracy w grupach i pobudzając swoją  wyobraźnię przestrzenną.

   Autorzy makiet:
   Amelia Stefaniuk, Julia Rafałko, Zofia Poleszczuk, Gabriela Wójcik, Maria Szemietucha, Martyna Jakimiak, Zuzanna Szelest, Maciej Królik, Mikołaj Chomiuk, Oliver Niedźwiedziuk

   Gratulujemy autorom zdolności i dziękujemy za zaangażowanie się w przygotowanie prac konkursowych.

   M. Kamińska, E. Drobysz

  • Sukcesy naszych artystów.

   24.05.2022 19:38

   W sobotę 21 maja uczennica klasy 5a – Małgorzata Wasiluk wzięła udział w XXVII PODLASKIM FESTIWALU PIEŚNI MARYJNEJ. Festiwal odbył się w Leśnej Podlaskiej i przeznaczony był dla solistów i zespołów. Artyści w pięknej bazylice prezentowali pieśni o tematyce Maryjnej. Nasza chórzystka tym razem wystąpiła solowo, zaprezentowała utwór ,,Ave Maria Jasnogórska”- kompozycję Piotra Rubika. Akompaniował jej na pianinie i do występu przygotował nauczyciel muzyki - Tomasz Jezuit. Jury festiwalowe przyznało Małgosi II miejsce i nagrodę pieniężną 200 zł.

   22 maja w Łomazach odbył się konkurs – XVII POWIATOWE PREZENTACJE WOKALNE. Podczas tej plenerowej imprezy połączonej z PIKNIKIEM RODZINNYM na scenie festiwalowej wystąpiło dwoje naszych uczniów. W kategorii klas 1-3 Terespol reprezentowała Amelia Lewczuk z klasy 2a , która debiutując zaśpiewała piosenkę pt. ,,Świat bez wody”. Oklaskiwała ją cała rodzina i licznie zgromadzona publiczność.

   Wielkim sukcesem może poszczycić się natomiast Maciej Badalski z klasy 5b, któremu za brawurowe wykonanie piosenki ,,Zimny drań”, jury przyznało I miejsce. Maciek rywalizował w kategorii klas 4-6 i wrócił z Łomaz do domu z pięknym pucharem.

   Do występów konkursowych przygotowywał uczniów p. Tomasz Jezuit, którego podopieczny z Chotyłowa – Maksymilian, w kategorii klas 7- 8 wyśpiewał III miejsce.

   Wszyscy wykonawcy otrzymali też pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki. A co najważniejsze - zdobyli bezcenne doświadczenie sceniczne, które zapewne przyda się w ich rozwoju. Może nawet i karierze artystycznej, czego szczerze im życzymy.

   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  • Z ortografią za pan brat

   24.05.2022 09:17

               13 maja w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny. Wzięło w nim udział 31 uczniów, którzy byli podzieleni na dwie grupy: klasy IV-V  i  VI-VIII.

               Uczestnicy zmagali się z niełatwymi tekstami dyktowanymi. Wszystkie prace zostały sprawdzone pod względem ortografii i interpunkcji.

   W kategorii klas IV- VI najlepsi okazali się:

   Maciej Szewczuk- I miejsce

   Stanisław Biegajło- II miejsce

   Lena Androsiuk- III miejsce.

   W kategorii klas VI-VIII:

   I miejsce zajęła Julia Skiba z klasy VII b

   II miejsce Katarzyna Czerko z VIII c

   III miejsce Karolina Urbala z VI b.

   Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   Organizator konkursu

   Barbara Badalska