• Święta Królowa Jadwiga w szkole podstawowej w Terespolu

     • 8 czerwca 2022r.  - ten dzień nie był zwyczajnym w historii Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Terespolu. Gospodarzem uroczystości był dyrektor szkoły Zenon Iwanowski. Impreza została zorganizowana we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol i odbywała się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Wpisuje się ona w program Samorządu Województwa Lubelskiego WARTO BYĆ POLAKIEM. Jego celem jest  pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych. Nad jej  przebiegiem czuwali: wicedyrektor Edyta Krzemińska i Eugeniusz Badalski. Odsłonięcie pomnika Patronki zgromadziło uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników placówki, mieszkańców Terespola i okolicznych miejscowości. Swoją obecnością zaszczyciło również wielu znamienitych gości.

      Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonały następujące osoby: Wicewojewoda Lubelski  Robert Gmitruczuk, Dyrektor Biura Senatora RP Grzegorz Bierecki oraz Biura Posła na Sejm RP Dariusza Stefaniuka  w osobie Kamila Paszkowskiego, Dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Radosław Kozak, Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Dariusz Litwiniuk, Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk, Przewodniczący Rady Miasta Terespol Jarosław Tarasiuk, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Terespol Ewa Zając. Nie zabrakło przedstawiciela Społecznego Komitetu Budowy pomnika św. Królowej Jadwigi a zarazem Przewodniczącej Rady Rodziców Ewy Androsiuk oraz przedstawiciela  darczyńców - Sławomira Kropiwca. Emerytowanych nauczycieli reprezentowała Teresa Lańska, a uczniów - Amelia Kral oraz Jakub Łoś. 

      Niezwykłą była chwila, gdy pomnik św. Królowej Jadwigi wykonany z piaskowca przez  Wojciecha Chudasia ukazał się zebranym. W tym momencie był  obecny sztandar szkoły. Po raz  pierwszy pod przewodnictwem szkolnego chóru Corda VOX kierowanego przez Tomasza Jezuita odśpiewano hymn szkoły, stworzony z myślą o tej uroczystości. Następnie Ks. Proboszcz  Zbigniew Hackiewicz i Ks. Proboszcz Jarosław Łoś poświęcili pomnik, po czym nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Patronki przez przedstawicieli uczniów naszej szkoły: Julię Wakulewicz, Julię Marczewską oraz Pawła Jurka.

                  Potem zebrani zostali przeniesieni w czasy Królowej Jadwigi dzięki artystycznemu talentowi i grze aktorskiej uczniów, którzy pod opieką nauczycielki historii Iwony Gryszko przygotowali krótkie przedstawienie. Program artystyczny uświetnił chór Corda Vox pod batutą Tomasza Jezuita, a także prowadzony przez niego zespół seniorów Echo Polesia.

                  Po tej części uroczystości goście mieli okazję do wygłoszenia przemówień, których tematem przewodnim była działalność św. Królowej Jadwigi w kontekście dzisiejszych zmian następujących na obszarze województwa lubelskiego. Głos zabrali: Wicewojewoda Lubelski  Robert Gmitruczuk, Dyrektor Biura Senatora RP Grzegorz Bierecki oraz Biura Posła na Sejm RP Dariusza Stefaniuka  w osobie Kamila Paszkowskiego, Dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Radosław Kozak oraz Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk. Następnie dyrektorowi Zenonowi Iwanowskiemu wręczona została Nagroda Burmistrza Miasta Terespol. Dyrektor również wręczył nagrody podległym pracownikom. Za swoją twórczą działalność zostali także docenieni uczniowie, którym za udział w konkursach związanych z postacią patronki dzień wcześniej zostały rozdane nagrody.  Zebrani mieli możliwość podziwiania ich prac na specjalnie przygotowanej wystawie, wkomponowanej w scenerię wydarzenia.

                  Po zakończonej uroczystości goście degustowali potrawy regionalne przygotowane przez młodzież we współpracy z miejscową restauracją Galerią Smaków.

      Św. Królowa Jadwiga została patronką szkoły  w 23.11.2011r.  Pomysłodawcą imienia był nauczyciel Marek Ferens. Propozycja ta spotkała się z aprobatą wśród uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły. Marek Ferens był niezwykłą osobistością Terespola, społecznikiem, któremu zawdzięcza się nie tylko imię szkoły podstawowej, lecz również wiele innych, cennych inicjatyw.

      Odsłonięcie pomnika Świętej  Królowej Jadwigi w dniu obchodów 25-lecia wyniesienia jej na ołtarze jest wyrazem tego, że Patronka stała się kimś wyjątkowym dla mieszkańców Terespola i okolic. Wymownym jest fakt, że w tym dniu towarzyszono też Markowi Ferensowi w jego ostatniej drodze.  Został pochowany na miejscowym cmentarzu komunalnym, ale pamięć o wartościach, którym hołdował, będzie żywa.  Z tego powodu w czasie uroczystości szkolnej oddano cześć  byłemu nauczycielowi Markowi Ferensowi minutą ciszy.

      Uroczystość odsłonięcia pomnika Patronki szkoły podstawowej - Świętej Królowej Jadwigi jest zwieńczeniem działań, których inicjatorem był dyrektor Zenon Iwanowski.  Modernizacja budynku pozwoliła na unowocześnienie warunków do nauki i pracy. Rewitalizacja terenu przyszkolnego nie tylko wpłynęła na estetykę miejsca. Przed szkołą można zobaczyć Dąb Trzeciego Tysiąclecia im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Jest to hołd złożony  Polakowi -  autorytetowi moralnemu, współtwórcy przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.  Od teraz naprzeciwko tego pomnika znajduje się pomnik św. Królowej Jadwigi. Ma on swoją obecnością przypominać o wartościach ważnych dla każdego  Polaka - wiedzy, mądrości, dobroczynności,  poświęceniu, patriotyzmie, europejskości. Sylwetka św. Królowej Jadwigi przypomina więc o wartościach, na których wyrosła kultura europejska, a jednocześnie inspiruje  Polaków do rozwoju, nowatorstwa.

                  Święta Królowa Jadwiga to patronka, która jest wzorcem osobowym, tak bardzo potrzebnym młodemu człowiekowi na starcie w dorosłe życie. Potrzebnym również nauczycielom - wychowawcom, pracownikom szkoły, rodzicom – wszystkim uświadamia, o  tym, jak ważne jest wsparcie dawane innym. Dzięki temu człowiek może się rozwijać w wielu aspektach. Od teraz jej postać teraz będzie wszystkich witać i przypominać, w jakim kierunku należy dążyć w swoim życiu.