• WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO “POLSKA - MOJA OJCZYZNA”

   • 30.12.2022 22:37
   • W konkursie zorganizowanym w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego przez nauczycielkę, Dorotę Szprychel wzięło udział 22 uczniów, którzy przygotowali prace plastyczne wykonane dowolnymi technikami, związane z naszą Ojczyzną - Polską. Na pracach można było znaleźć symbole narodowe, polskie krajobrazy oraz postaci kojarzące się z naszym krajem. Komisja Konkursowa, w której były panie: Barbara Misiejuk i Dorota Szprychel, miała problem z wyłonieniem najlepszych prac. Przyznała dwa pierwsze, dwa drugie i dwa trzecie miejsca oraz pięć wyróżnień.
    I - Maja Dawidiuk i Karolina Mikołajczuk
    II – Marta Korneluk i Kamila Golec
    III – Zosia Kral i Jakub Łukasiuk
    Wyróżnienia - Martyna Hurman, Zosia Przygocka, Antoni Luther, Hanna Terpiłowska, Nikola Gryta.
    Dyplomy i nagrody zostały rozdane podczas apelu 21.12.2022 r. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Żaden uczeń biorący udział w konkursie nie został bez nagrody, bowiem zarówno fundator nagród jak i Jury docenili pracę każdego uczestnika.

   • Wróć do listy artykułów