• „Kartka urodzinowa dla Straży Granicznej”

   16.06.2021 21:32


   W związku z 30 rocznicą powstania Straży Granicznej i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej uczniowie klas I-III naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Kartka urodzinowa dla Straży Granicznej” zorganizowanym przez Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej  w Chełmie. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom szkół podstawowych obrazu służby pełnionej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wzmocnienie relacji funkcjonariuszy SG z lokalną społecznością. Spośród uczniów naszej szkoły udział wzięło 10 osób. Wykonali piękne prace plastyczne w różnych technikach. Autorzy wszystkich prac zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi, które wręczył Komendant Placówki Straży Granicznej w Terespolu mjr SG Piotr Grytczuk. Galeria poniżej przedstawia prace wykonane przez naszych „artystów” oraz uroczystość wręczenia nagród.
   Lista nagrodzonych uczniów przedstawia się następująco:
   1.    Chomiuk Mikołaj, klasa III b
   2.    Okseniuk Stanisław, klasa I b
   3.    Królik Maciej, klasa III b
   4.    Jakimiuk Paweł, klasa I b
   5.    Chodzińska Aleksandra, klasa I a
   6.    Lewczuk Amelia, klasa I a
   7.    Panasiuk Bartosz, klasa III a
   8.    Mikołajczuk Karolina, klasa I b
   9.    Weresa Julia, klasa II a
   10.   Zalewski Jakub, klasa III b


  • Wyniki konkursu: MISTRZ PRZEPISÓW DROGOWYCH

   08.06.2021 14:20

   Tytuł ,,Mistrza Przepisów Drogowych” zdobyli:

   Ewa Wiśniewska   I a

   Stanisław Okseniuk I b

   Szymon Sawicki  I c

   Alicja Martyniuk II a

   Antoni Sapiecha II a

   Maria Szemietucha II a

   Karolina Mikołajuk II b

   Antoni Fedorowicz II c

   Michał Stobiecki III a

   Dominika Korneluk III b

  • „Poleskie echa Konstytucji 3 Maja”

   13.05.2021 11:08

   W 2021 roku obchodziliśmy piękną, bo już 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Dokument, który stał się podstawą kształtującej się suwerenności zawdzięczamy m.in. postaciom związanym z naszym regionem. Uczeń klasy 8a - Szymon Leonienko w wyjątkowy sposób uczcił powstanie Konstytucji oraz postacie, które przyczyniły się do jej utworzenia. Uczeń wziął udział w konkursie kuratoryjnym „Echa Konstytucji 3 Maja”. Wiersz, który napisał, został zauważony i doceniony. Szymon dostał podziękowanie od Lubelskiego Kuratora Oświaty –pani Teresy Misiuk oraz pani poseł Beaty Mazurek.

   E.R.


    

   „Poleskie echa Konstytucji 3 Maja”. Szymon Leonienko

    

   1791 to był pamiętny rok…

   Konstytucja wypłynęła z polskich rąk,

   Piękne to były czasy,

   Polskę pokrywały lasy.

    

   Francuzi, Anglicy takiej nie wymyślili,

   Drugie miejsce na świecie stracili.

   Polacy wysoko poprzeczkę postawili,

   Tylko Amerykanie Polaków przebili.

    

   3 Maj!!! Konstytucja ustanowiona.

   Druga świecie, ale - udoskonalona!

   Przez Amerykanów pierwsza dzięki Kościuszce uchwalona.

   Na scenę polityczną Europy przez Polaków wprowadzona.

    

   To z Polesia i okolic Terespola

   Wypłynęła wielka wola,

   Aby powziąć zmiany w kraju,

   Żeby żyło się jak w raju.

    

    

   Król Stanisław Poniatowski – ten z Wołczyna – władca wielki,

   Wymyślając konstytucję, podjął trud wszelki.

   Przy pomocy Ignacego Potockiego została wymyślona

   Przez Juliana Niemcewicza okraszona.

    

   Sapiehowie kodeńscy do konstytucji przyczynić się chcieli,

   Żeby dobrą wymyślić przyłożyć się musieli.

   Czartoryscy, co po Izabeli koło Terespola majątek mieli,

   We wprowadzaniu konstytucji także udział wzięli.

    

   Konstytucja oficjalnie liberum veto w tyle zostawiła,

   Po czternastu miesiącach nas opuściła.

   Konstytucja była przechowywana w Wilnie,

   W potrzebach była przenoszona pilnie.

    

   Potocki i Kołłątaj wybitni politycy,

   Na świat patrzyli z serca polskiej stolicy

   Uważali, że Konstytucja to testament naszej ojczyzny.

   Mieli rację, po kilku latach straciliśmy ustrój autonomiczny.

    

   Sam biskup Naruszewicz z Janowa w świątyni dumania

   Pobłogosławił ten fakt wielki oddania,

   Dzięki któremu dziś o twórcach mówimy

   I Lubelszczyznę w 230 rocznicę sławimy.