• Nauczyciele

    • DYREKTOR
     mgr  inż. Michał Świerzbiński MBA

      

     WICEDYREKTORZY
     mgr Waldemar Czerko
     mgr Edyta Krzemińska

      

     1. mgr Badalska Barbara - język polski   

     2. mgr Bloch Ewa - przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie   

     3. mgr Bronisz Małgorzata -  pedagog  

     4. mgr  Czerko Waldemar - fizyka

     5. mgr Czerko Wioletta - religia  

     6. mgr Denis Dorota - matematyka  

     7. mgr Drobysz Edyta - plastyka, technika 

     8. mgr Gryszko Iwona - historia, wiedza o społeczeństwie 

     9. mgr Jakuszko Grzegorz - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

     10. mgr Jezuit Tomasz - muzyka 

     11. mgr Kamińska Małgorzata - informatyka, technika

     12. mgr Klim Anna - biblioteka

     13. mgr Konarska Jolanta - język angielski

     14. mgr Korbal Andrzej - wychowanie fizyczne

     15. mgr Korneluk Kamila -  doradztwo zawodowe

     16. mgr Królik Ewelina - pedagog specjalny

     17. mgr Krzemińska Edyta - edukacja wczesnoszkolna 

     18. mgr Kuczko Elżbieta - język rosyjski

     19. mgr Kuczyńska Elżbieta - język polski, historia

     20. mgr Kudelska Anna - matematyka

     21. mgr Sielska Magdalena - psycholog
     22. mgr  Lańska Eliza - edukacja wczesnoszkolna 
     23. ks. mgr Łoś Jarosław - religia
     24. mgr  Machnowski Grzegorz - wychowanie fizyczne 

     25. mgr Maciejewicz Małgorzata - oligofrenopedagogika

     26. mgr Misiejuk Barbara- edukacja wczesnoszkolna 

     27. ks. mgr Paszkiewicz Paweł - religia
     28. mgr Polaczuk Katarzyna  - nauczyciel wspomagający

     29. mgr Polaczuk Katarzyna - język angielski

     30. mgr Poleszczuk Dorota - język polski

     31. mgr Popławska Alina - wychowanie fizyczne

     32. mgr Puczka Anna - język angielski

     33. mgr Roguska Anna -   edukacja wczesnoszkolna 

     34. mgr Rudzka Ewa - historia, geografia, przyroda

     35. mgr Skolimowska Anna - język polski

     36. mgr Szprychel Dorota- edukacja wczesnoszkolna

     37. mgr Tańczuk Danieluk Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna 

     38. mgr Tomczuk Anna - religia

     39. mgr Tymoszuk Bogumiła - matematyka

     40. mgr Wegiera Barbara - język polski, świetlica

     41. mgr  Wolczyk Beata - edukacja wczesnoszkolna

     42. mgr Wójcik Dorota - logopeda

     43. mgr Zabłocka Barbara - religia

      

      

      

      DYREKTOR PRZEDSZKOLA

     mgr Edyta Krzemińska

      

     1.   mgr Antoniuk Anna - wychowanie przedszkolne
     2.   mgr Bednarzak Renata - wychowanie przedszkolne

     3.   mgr Białowąs Ilona - wychowanie przedszkolne

     4.   mgr Grygorowicz Marzenna - wychowanie przedszkolne

     5.   mgr Karmasz Katarzyna - wychowanie przedszkolne

     6.   mgr Korneluk Kamila - wychowanie przedszkolne 
     7.   mgr Kulicka Agnieszka - wychowanie przedszkolne

     8.   mgr Laskowska Agnieszka  - język angielski   

     9.   mgr Nowacka Katarzyna - wychowanie przedszkolne

     10.  mgr Oleszczuk Joanna - wychowanie przedszkolne

     11.  mgr Patrejko Joanna - wychowanie przedszkolne

     12.  mgr Sacharczuk Wiesława - wychowanie przedszkolne

     13.  mgr Szczepańska-Huk Ilona - wychowanie przedszkolne

     14. mgr  Tomczuk Anna -religia

     15.  mgr Wójcik Dorota - logopeda

     16. mgr Królik Ewelina - wychowanie przedszkolne, pedagog specjalny

     17. mgr Sielska Magdalena - psycholog

     18. mgr Butrym Marzena - wychowanie przedszkolne

     19. mgr Podolec Beata - nauczyciel wspomagający