• Dąb Trzeciego Tysiąclecia

    •     W piątek 10 września 2021 roku w naszej szkole dokonano  poświęcenia pamiątkowej tablicy przy dębie Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego posadzonego przed ponad 15 laty. 
     Nie bez powodu, ów dąb nosi imię Wielkiego Polaka, ponieważ w niedzielę 12 września b.r. w Warszawie odbyła się beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia, jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku, obrońcy praw człowieka, męża stanu, wielkiego syna narodu polskiego, patrioty i niezłomnego syna Kościoła. Uroczystość beatyfikacji miała odbyć się we wrześniu 2020 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Jednak ze względu na trwającą w tym okresie pandemię Covid-19, została przesunięta o rok.
        Aktu poświęcenia tablicy dokonał ks. Paweł Paszkiewicz w obecności v-ce dyrektora szkoły, Pana Waldemara Czerko. Podczas uroczystości głos zabrał burmistrz miasta Terespol, Pan Jacek Danieluk. Ze względu na trwającą wciąż pandemię, w uroczystości nie mogła uczestniczyć cała społeczność szkolna, lecz tylko delegacje poszczególnych klas, niektórzy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
          Odsłonięcia pamiątkowej tablicy u podnóża rosnącego dębu, dokonały cztery osoby: v-ce dyrektorzy szkoły, Pani Edyta Krzemińska oraz Pan Waldemar Czerko, emerytowana nauczycielka Pani Teresa Lańska oraz uczennica klasy VIIIC Aleksandra Utko. 
        Uroczystość ta przypomina nam o wartościach życia Wielkiego Polaka, który był wybitnym przywódcą duchowym, wielkim autorytetem moralnym, współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce. Wierzymy, że oręduje za nami teraz z nieba i z góry nam błogosławi.

     Anna Tomczuk