• Przyjemne z pożytecznym

   24.10.2022 20:38

   Możliwość obejrzenia Małego Księcia na scenie siedleckiego CKiS mieli uczniowie klas 6b, 6c, 7a i 7b. Świetna sztuka w niesamowitym wykonaniu spodobała się uczestnikom wycieczki. Po przedstawieniu nadszedl czas na rekreację, jedni grali w kręgle, inni korzystali z atrakcji aqua parku. Na koniec wycieczkowicze zjedli obiad w Galerii Siedleckiej i zadowoleni, pełni wrażeń wrócili do domów. Niesamowite wspomnienia na długo pozostaną w pamięci uczestników wycieczki do Siedlec, która odbyła się 21 października br.

   B. B.

  • Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym Programu dla szkół

   16.10.2022 13:20

   Szanowni Państwo!

    

   W Unii Europejskiej trwają obecnie intensywne prace z udziałem wielu instytucji unijnych i krajowych, mające na celu przegląd i ocenę unijnego Programu dla szkół, w którym bierze udział Państwa szkoła podstawowa. Jednym z etapów ww. działań jest ocena programu prowadzona na zlecenie Komisji Europejskiej, której elementem jest badanie przeprowadzane przez wybraną przez Komisję Europejską firmę zewnętrzną.

    

   Zachęcamy Państwa serdecznie do podzielenia się swoim doświadczeniem i uwagami dotyczącymi Programu dla szkół, tak aby pomóc Unii Europejskiej osiągnąć cele związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zdrowiem.

    

   W związku z powyższym zapraszamy do wypełnienia przygotowanego przez ewaluatorów specjalnego kwestionariusza. Prosimy również o przekazane informacji o prowadzony badaniu rodzicom i opiekunom dzieci uczestniczących w programie.

   Badanie ma charakter anonimowy. Niestety organizatorzy badania nie zapewnili dostępności kwestionariusza w języku polskim, jednak istnieje możliwość wypełnienia kwestionariusza, np. w języku angielskim.

    

   Aby wziąć udział w badaniu prosimy kliknąć w jeden z poniższych linków dedykowanych danej grupie odbiorców:  

    

   W ww. badaniu można wziąć udział do dnia 21 października 2022 r.

    

   Dziękujemy za Państwa współpracę i poświęcony czas.

    

   Z poważaniem

   Departament Wspierania Konsumpcji

  • Dzień Edukacji Narodowej

   09.11.2022 12:50

   Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać.

   Ignacy Paderewski


   Świadomość znaczenia tych słów sprawia, że Święto Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1  imienia Świętej Królowej Jadwigi jest zawsze ważnym wydarzeniem. W tym roku obchodziliśmy je 13 października. Zgromadziło ono zaproszonych gości, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły. Stało się okazją do uroczystego przyjęcia do grona uczniów dzieci z klas 1a i 1b. W podniosłej atmosferze złożyły one ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie pan dyrektor Michał Świerzbiński dokonał pasowania na ucznia każdego pierwszoklasisty symbolicznym ołówkiem. Wkrótce po tym pełnoprawni uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny pod opieką swoich wychowawczyń Doroty Szprychel i Małgorzaty Tańczuk - Danieluk oraz akompaniamencie Elizy Lańskiej.
   Aby uświetnić obchody Dnia Edukacji Narodowej i wyrazić wdzięczność dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za podejmowany trud, poświęcenie, troskę o dobro wychowanków program artystyczny przedstawiły również klasy 5a i 6a pod opieką Doroty Poleszczuk. Atrakcyjności widowisku dodał występ chóru Corda Vox pod batutą Tomasza Jezuita.
    Podczas tej uroczystości wręczono nauczycielom i pracownikom szkoły przyznane nagrody, które są symbolicznym podziękowaniem. Nagrodami Burmistrza zostały uhonorowane: Iwona Gryszko i Elżbieta Kuczyńska, natomiast Nagrodami Dyrektora wyróżniono: Małgorzatę Maciejewicz, Alina Popławska, Annę Tomczuk, Bogumiłę Tymoszuk, Barbarę Wegierę, Dorota Wójcik
   Pan dyrektor Michał Świerzbiński oraz pani wicedyrektor Edyta Krzemińska życzyli wszystkim pracownikom szkoły satysfakcji i radości z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów, które pozwoliłyby uczniom rozwijać ich możliwości i umiejętności.

    
  • Dzień Nauczyciela

   07.11.2022 18:14
   Słowo miłość – za ich troski.
   Słowo wdzięczność – za ich trud.
   Dar to skromny, dar uczniowski
   Wyśpiewany z serc jak z nut.

   W tym roku Samorząd Uczniowski obdarował nauczycieli
   i pracowników naszej szkoły drobnymi upominkami,
   dziękując za wszystkie starania, wkładane w nasze wychowanie
   i edukację
   oraz życząc Słodkiego Dnia Nauczyciela